Thursday, June 13, 2024

Strategic Man

อยากเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเอง เริ่มต้นอย่างไรดี by Rabbit Plan


นี่เป็นคำถามที่ผู้คนมากมายต้องการหาคำตอบ และ ท่านเป็นคนหนึ่งใช่ไหม ที่ถามคำถามนี้ กับตนเอง Rabbit plan มีคำตอบให้กับท่าน

share:

การมีธุรกิจจะทำให้เราสามารถเป็นนายของตนเอง และสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเรา


ได้มากกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจเต็มไปด้วยความเสี่ยงดังนั้นการเพิ่มโอกาสให้กับความสำเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจ 


จึงต้องมองให้ครบ มองให้ชัด ในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจและวิธีการมองให้ครบ มองให้ชัด ก็คือ มองธุรกิจผ่าน Business Model CanvasBusiness Model Canvas เป็นเครื่องมือ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ และถูกใช้กันไปทั่วโลก


นี่คือ เครื่องมือจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ท่านต้องรู้ และเข้าใจ 


หากคำถาม “อยากเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเอง เริ่มต้นอย่างไรดี”


เป็นคำถามที่กำลังหมุนวนอยู่ในห้วงความคิดของท่าน


มาเรียนรู้กับ Rabbit Plan ในหลักสูตร


“อยากเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเอง เริ่มต้นอย่างไรดี by Rabbit Plan”


ที่จะสอนให้ท่านเข้าใจการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ


ข่าวดี หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอนโดย ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม 


CEO ของ Rabbit Plan 


โดยจะสอนผ่าน กลุ่มปิด Facebook “อยากเริ่มธุรกิจเป็นของตนเอง เริ่มต้นอย่างไรดี by Rabbit Plan”


ในวันพฤหัสที่ 22 มิถุนายน  2566 เวลา 1800 – 2100


ท่านใดที่ต้องการเรียนรู้ “การเริ่มธุรกิจเป็นของตนเองอย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ”

 

คลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" (ปุ่มสีแดง) ด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนได้เลย

รับสิทธิ์ฟรี
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ต้องการเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรนี้ คลิกปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง

ลงทะเบียนเลย!

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่

Facebook Inbox

หรือ

Line OA